Vrienden behoud Lijsterengh

Wie zijn wij?

Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh is ontstaan naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Rhenen in mei 2010 om sportpark Candia te verplaatsen naar de akkers van de Lijsterengh. (Zie voor alle ontwikkelingen en onze integrale oplossing de pagina geschiedenis).

In onze oprichtingsakte staat:

“De stichting stelt zich ten doel: het behoud en de duurzame ontwikkeling van het landschap van de Lijsterengh, als deel van het droogdal langs de westelijke rand van Rhenen, en van het landschap van Rhenen als geheel.”

Voor de stichting staan de bijzondere geologische, geomorfologische, hydrologische, ecologische, archeologische, cultuurhistorische, recreatieve en educatieve waarden centraal die door de samenhang tussen Utrechtse Heuvelrug, de Nederrijn en het Binnenveld zijn ontstaan. Juist deze waarden dienen volgens de stichting sturend te zijn bij de verdere ontwikkeling van een verantwoorde overgang tussen de bebouwde kom van Rhenen naar het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug.

Vanaf het begin heeft het Stichtingsbestuur zich opgesteld als een actieve partner die méédenkt en méézoekt naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Dit doen we door o.a. goed te luisteren naar onze achterban, door zelf onderzoek te doen, door in gesprek te gaan met de gemeente en provincie, de politieke partijen en door deskundigen te raadplegen.

Lijsterengh gered

Op 20-12-2012 kwam het bericht dat de Lijstereng voorlopig gered was. Maar het bestuur bleef waakzaam op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast organiseerde de Stichting elk jaar een kinderactiviteit zoals een bosspeeldag, een speurtocht, een spelletjesmiddag of een Geoparkwandeling voor het hele gezin. Het voornaamste doel is om onze buurtkinderen te laten ervaren hoe mooi en waardevol het natuurgebied in hun achtertuin is.

Gemeenteraadverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de Stichting allereerst  wethouder Jan Klein en ambtenaar Jan van Maanen gevraagd naar eventuele plannen die de gemeente had voor de akker van de Lijsterengh. Die waren er niet. Men opteerde voor verlenging van het pachtcontract. Wel gaven zij te kennen dat in de toekomst wellicht twee percelen op de Koerheuvel in aanmerking komen voor woningbouw.

Vervolgens heeft het bestuur alle lokale politieke partijen benaderd om hen te informeren over onze grote zorg dat er in de laatste restjes natuur aan de rand van Rhenen woningen gebouwd zouden worden. Met diverse fracties ontstonden geanimeerde gesprekken. De Stichting heeft de fracties opgeroepen de komende raadsperiode de bakens te verzetten en nieuwe uitdagingen aan te gaan wat betreft woningbouw voor starters, senioren en jongeren.

Medisch centrum met woningbouw op de vergraste akker?

In mei 2018 valt bij diverse bewoners op de Koerheuvel een brief in de bus waarin de voormalige wethouder van de Berg aankondigt dat de vergraste akker op de hoek Koerheuvelweg/ De Watertoren wordt gezien als een toekomstige bouwlocatie voor een Gezondheidscentrum met woningbouw.  Een aantal bezorgde buurtbewoners neemt contact op met Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh. Zij vrezen voor veel verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties daar aan dezelfde weg ook de Eben Haëzerschool gelegen is. Verder is deze locatie volledig ongeschikt omdat het op het hoogste punt van Rhenen ligt, aan de rand van de stad en niet bereikbaar via openbaar vervoer. Middels een handtekeningenactie worden 242 handtekeningen opgehaald in de buurt tegen de komst van een Gezondheidscentrum. Op 2 oktober 2018 wordt een buurtvergadering georganiseerd om de bewoners van het Koerheuvelgebied te informeren over de stand van zaken. Het bestuur is dan inmiddels al volop van start gegaan met informatie inwinnen, archiefonderzoek en het leggen van diverse contacten.  Dit alles resulteert in een inspreekmoment in de Raadscommissievergadering op 30 januari 2019. De Stichting vindt dat het tijd is voor omdenken: te accepteren dat Rhenen is ingebed door bossen en akkers en de Rijn. Door stelling te nemen tegen de bouwplannen op de Koerheuvel voelt de Stichting zich verplicht samen met de gemeente te zoeken naar alternatieve locaties voor woningbouw. En zo te komen tot een Rhenen waarin wij willen wonen. Zie in de media voor de persberichten.

Stand van zaken juli 2019

Met betrekking tot het Gezondheidscentrum hebben we uit goed ingelichte bronnen vernomen dat er nu andere plannen zijn. Echter, woningbouw op de vergraste akker is nog steeds een optie voor de gemeente.

Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh is druk bezig in drie werkgroepen: een juridische werkgroep, een bouwwerkgroep en een natuurwerkgroep, om diverse alternatieven te bedenken en te onderzoeken voor woningbouw elders d.m.v. verdichting. Daarnaast wordt samen met alle betrokkenen gewerkt aan mogelijkheden om onze unieke natuur- en cultuurhistorische waarden te beschermen aan de westkant van Rhenen.